wtorek, 02 październik 2018 12:49

W co warto zainwestować środki budżetowe (w odniesieniu do szkół i urzędów)?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zarówno szkoły, jak i urzędy a także jednostki samorządu terytorialnego są finansowane w dużej mierze poprzez transfery środków pochodzących z dotacji. Tym samym, w szczególności w odniesieniu do tych środków są one związane gorsetem przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. Wymogi postawione przed jednostkami publicznymi w zakresie rozliczania się z posiadanych oraz otrzymanych środków finansowych ma zadanie ukrócenie możliwości wystąpienie nieprawidłowości w zakresie prawidłowego funkcjonowania tychże instytucji.


W sytuacji, kiedy dana jednostka finansowana ze środków publicznych staje przed możliwością wykorzystania takowych zasobów poprzez inwestycje jest ona także ograniczona w możliwości wyboru. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o finansach publicznych instytucje zaliczane do sektora finansów publicznych, a więc- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej stworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury dla których organem założycielskim jest samorząd a także samorządowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 przedmiotowej ustawy, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mają możliwość lokowania wolnych środków, o ile nie pochodzą one ze źródła jakim jest dotacja budżetowa.

Tym samym, nawet wypracowując zyska poprzez obniżenie kosztów i tym samym stworzenie wolnych środków, wszelkiego rodzaju ruchy nie związane z działalnością danej jednostki mogą odbywać się wyłącznie w takich ramach, jak:
- skarbowe papiery wartościowe;
- obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
- umieszczeniu na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- depozytu u Ministra Finansów.


Trzeba jednak mieć na uwadze, że środki finansowe pochodzące od jednostek publicznych powinny być stale dostępne dla danej instytucji. Co za tym idzie trzeba liczyć się z koniecznością poważnego rozważenia takich form inwestycji, jak skarbowe papiery wartościowe, czy obligacje. Choć jest to opcja bezpieczna, stanowi jednocześnie blokadę dostępu do konkretnych środków na czas trwania danej akcji emisyjnej. Potencjalnie najbardziej atrakcyjną możliwością inwestowania wolnych środków pieniężnych będą lokalu bankowe. W celu ułatwienia prowadzenia tego rodzaju produktów bankowych powstało specjalne narzędzie. Elektroniczna Giełda Kapitału to możliwość korzystania przez jednostki samorządowe z uproszczonych procedur, preferencyjnych warunków oraz szybkiego dostępu do swoich środków.

 

Tablice urzędowe emaliowane

 
Bez wątpienia dobrym pomysłem na wykorzystanie wolnych środków przez podmioty publiczne (urzędy, szkoły) jest inwestycja w szyldy emaliowane urzędowe.
 
 
Przy zakupie takich tablic należy pamiętać o zgodności projektu z ustawą oraz aby były wykonane z trwałych materiałów. Dlatego najlepszym wyborem będą tablice produkowane metodą emalierką (trwałośc kilkadziesiąt lat !).
 
 
Czytany 1587 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 lipiec 2021 11:21